מתן אספירין אינו משפר סיכויי הצלחה ב IVF

בוצעה סקירה נרחבת של 13 מאמרים מבוקרים שבדקו את השפעת אספירין על הצלחת טיפולי IVF. הבדיקה בוצעה ע"י ספריית Cochraneהבודקת בקביעות את חוזקן המדעי של שגרות קליניות שונות שבהם משתמשים הרופאים. מסקנת הבדיקה שפורסה ב 9/8/2011 ותואמת מסקנות קודמות מ2007,היא שאין תועלת בתוספת של אספירין לטיפולי הפריה חוץ גופית. בסקירה חדשה זו נסקרו 13 מחקרים מבוקרים שבהם חלוקת המטופלות בין הקבוצות אקראית, במחקרים אלו השתתפו 2653 מטופלות בהפריה חוץ גופית; לא נצפתה עליה בשיעור ההריונות או הלידות בקבוצה שנטלה אספירין לעומת קבוצת הבקרה. לא נצפה גם הבדל במדדי טיפול אחרים כמו הריונות חוץ רחמיים,הפלות וריבוי עוברים, אף כי החוזק הסטטיסטי של קביעה זו קטן יותר בשל המספר הקטן יחסית של המקרים. באחד המאמרים המרכזיים שנבדקו וכלל 298 מטופלות, נצפה שיעור מרשים של הריונות בקבוצת האספירין- 45% לעומת 28% בקבוצת הבקרה ובכל זאת לאחר עיבוד סטטיסטי כולל של נתוני המחקרים כולם, אין הוכחה שאספירין משפר תוצאות IVF.